Evenementenbeveiliging

Een openbaar evenement is doorgaans een gezellige aangelegenheid. Organisatoren en vrijwilligers doen hun uiterste best een evenement goed op te zetten en te laten verlopen.

Voor het  houden van een openbaar evenement heeft men een vergunning van de gemeente waar het evenement gehouden wordt nodig. Een beveiligingsbedrijf in schakelen is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van deze vergunning. Afhankelijk van de grootte van het evenement (aantal verwachte bezoekers) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moeten er een aantal beveiligingsbeambten worden neergezet op het evenement. Zij houden toezicht op het nakomen van de huisregels, houden controle bij de entree op bijvoorbeeld toegangskaarten maar ook tassencontrole (visitatie) en grijpen in bij incidenten en handelen bij calamiteiten.

Van gemoedelijk tot streng, van kort tot langdurig, One4U Security regelt voor u de beveiliging en helpt u zo nodig met het maken van een veiligheids- en ontruimingsplan. Mocht het evenement uit meerdere dagen bestaan, dan kunnen wij ook de (nachtelijke) bewaking van het object en goederen verzorgen.


 

Bekijk ons op Facebook

Veiligheid voor alles en iedereen!